Spielerei

Spielerei

37 x 36 x 5 cm, © 2010, verkocht
Ruimtelijk | Beelden | Mixed Media

 2010, hout, revolver (bodemvondst), papier (landkaart Midden Duitsland 1901,
bijbelfragment 1855, Lutherse verhandeling over het zesde gebod), metaal, glas


'Spielerei'  is een verbeelding van de schijnbare onachtzaamheid
en willekeur waarmee in heden en verleden wordt omgegaan met het
Zesde Gebod: 'Gij zult niet doden'.